Rekuperace = zdraví způsob bydlení

Rekuperace to je zpětné získávání tepla. K tomu dochází ve vzduchotechnické jednotce v rekuperačním výměníku.

Základní popis funkce:
V rekuperačním výměníku se přisávaný venkovní čerstvý vzduch ohřívá od teplého odpadního vzduchu, který je přiváděn z objektu do vzduchotechnické jednotky. K ohřevu dochází přes stěny kanálů rekuperátoru teplo z odpadního vzduchu se přenáší do přiváděného, který je tak předehříván. Účinnost přenosu tepla rekuperačních výměníků ATREA je velmi vysoká běžně kolem 90 %. Dokonalou konstrukcí rekuperačního výměníku nedochází ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu.
Řízené větrání zaručuje pravidelné a kvalitní větrání objektu. Tedy zaručuje zdravé prostředí v domě. Eliminuje problémy se vznikem plísné například okolo oken při kvalitně zaizolavaných domech.Navíc vzuch prochází přes prachový filtr, zachycují se tak  prachové částice vzduchu. Rozhodně tak vzniká zdravější prostředí pro obyvatele domu.

Co je to účinnost rekuperace?

Účinnost rekuperace = účinnost zpětného získávání tepla = využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %.
Nulová účinnost je účinnost otevřeného okna – teplý vzduch je bez užitku odváděn a studený, čerstvý vzduch je přiváděn do místnosti, která se rychle ochlazuje až na venkovní teplotu. 
Stoprocentní účinnost (PERPETUM MOBILE – ideální stav NEREALIZOVATELNÉ) by byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu. Místnost by byla větrána bez ztráty energie. 
Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, účinnost nad 60 %    - dostačující účinnost
účinnost nad 80 % za špičkovou.
účinnost jednotek DUPLEX od společnosti ATREA od 75 % do 95 %
(záleží na velikosti jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku).

Využití rekuperace
Přes široké využití rekuperačních výměníku se zaměřujeme na montáž rekuperačních výměníků tepla a větracích jednotek do bytů a rodinných domů.
-       Buď na větrání hygienických místností (WC, koupelny, kuchyně) odkud se běžně větrá axiálním ventilátorem pachy, ale teplo přímo ven z objektu
-       Větrání všech místností v rodinném domě se zpětným vracením tepla v kombinaci s různými systémy vytápění. Řešení je vhodné pro všechny nízkoenergetické stavby
-       Větrání všech místností v rodinném domě se zpětným vracením tepla v kombinaci s teplovzdušným vytápěním. Řešení je vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy. Domy s velmi nízkou energetickou náročností objektu
-       V kombinaci s klimatickou jednotkou lze rekuperaci využívat pro zpětné získávání chladu do objektu

 Rekuperace prakticky:
Odpadní vzduch 22 °C tak předehřeje venkovní přiváděný vzduch z teploty např. −5 °C až na 20 °C. Jasně je vidět, že REKUPERACE je nutná součást celého VZT systému, sama o sobě „vytápět“ dům nedokáže. Sníží velmi výrazně množství energie, které je potřeba na dohřátí čerstvého vzduchu na teplotu interiéru, ale zde technické možnosti REKUPERACE končí. Pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem, případnou infiltrací a dohřev vzduchu po rekuperaci na pokojovou teplotu musí zajistit topná soustava. 

Pro řízené větrání existuje  několik variant použití.
My pro domy, které realizujeme doporučujeme tyto:

 Řízené větrání s rekuperací tepla s nezávislou otopnou soustavou  (podlahové vytápění, teplovodní soustava, přímotopy…)
Nejméně nákladné řešení, technicky jednoduché a účinné
Přínos: 
- úspora za vstupní energie pro vytápění (plyn, elektřina) vzhledem k zpětnému získávání tepla odpadního vzduchu a snížení nutnosti dohřevu
- pravidelné větrání zajišťuje zdraví vzduch
- v dobře tepelně izolovaných objektech dobré větrání limituje nepříznivé faktory nedostatečného větrání, možný vznik plísní, pocení oken

 Řízené větrání s rekuperací tepla a vytápění zajistit pouze systémem vzduchotechniky.
Systém teplovzdušného vytápění s použitím dvouzónových vzduchotechnických jednotek DUPLEX R4, připojených na zdroj tepla. Systém je schopen zajistit řízené větrání celého objektu a díky cirkulaci s dohřevem vzduchu také splnit požadavky na vytápění obytných místností. Pro komfort jsou v koupelnách otopné plochy nezávislé na vzduchotechnickém systému.
- lze připojit na všechny druhy vstupních energetických medií (plyn; elektřina). V závislosti na energetické ztrátě objektu a vybavenosti inženýrských sítí místa výbavy.

Řízené větrání s rekuperací tepla a vytápění zajistit pouze systémem vzduchotechniky.
V letním období umožňuje chlazení objektu, popř. snížení provozních nákladů na vytápění, nebo i na přípravu teplé vody (TV).

 Velice účinné, ale nákladné řešení vyžadující více místa v objektu stavby: Systém teplovzdušného vytápění s použitím dvouzónových rozvodů. Systém je schopen zajistit řízené větrání celého objektu a díky cirkulaci vzduchu v objektu s dohřevem, také splnit požadavky na vytápění obytných místností. Pro komfort jsou v koupelnách otopné plochy přímotopné, nezávislé na vzduchotechnickém systému. Pro letní chlazení je nutné vzduchotechnické jednotky připojit na zdroj chladu, nejčastěji tepelné čerpadlo. Možno volit mezi tepelnými čerpadly systému, vzduch – vzduch, které splňuje funkci (topení + chlazení). Pro využití systému i pro ohřev teplé užitkové vody je potřeba využít  tepelného čerpadla systému  vzduch – voda nebo země – voda

 Popis montáže: 

Rekuperační jednotka je nejčastěji instalovaná v technické místnosti nebo koupelně ideálně v přízemí domu. Montáž jednotky je buď zavěšená pod strop nebo je instalovaná na stěnu. Případné teplené čerpadlo bývá instalováno částečně vně domu.  Rozvody vzduchotechniky jsou systémově vedeny konstrukcemi domu buď stropem nebo podlahami. Je nutné se o rekuperaci rozhodnout v době projektové přípravy, aby byl zpracovaný odborná projektová dokumentace proto, aby nedocházelo ke kolizím s dalšími instalacemi a konstrukčními prvky domu (překlady apod..). Montáž by měla realizovat firma s praktickou zkušeností. Zprovoznění systému se realizuje po dokončení stavebních prací rodinného domu v době kolaudace.

 Výhradě realizujeme rekuperace českého výrobce ATREA s.r.o.

S konkrétním řešením a možnostmi se můžete seznámit blíže na www.atrea.cz