Spolupráce na výstavbě

Spolupracovali jsme částečně na výstavbě rodinných domů ve Zdibech "projekt Slunečná stráň" a na realizaci 15 ŘRD v Třeboradicích