O dřevostavbách

Zamyslete senad projektem, aby rodinný dům byl nadčasový svým:

- architektonickým provedením
- použitím vhodných stavebních materiálů
- technologie vytápění, větrání 

Proč řešit systém vytápění a míru zateplení rodinného domu?

Provoz domu nestojí málo.
Energie se stále zdražují a zároveň se stále zvyšují naše civilizační požadavky. při výstavbě nebo koupi nového rodinného domu by jste měli stát o to, aby postavený dům neměl vysokou spotřebu energií.
Úvěr hypotéka.
Představte si, že u domu s podlahovou plochou 150 m2 můžete za rok ušetřit při správné volbě materiálů a technologie vytápění více než 20 000 Kč ročně.
to je 1 měsíc hypotéky při 100% hypotéce na dům za 4 000 000,-
Nezávislost na dodavatelích energií jako jsou ČEZ, atd..? 

     

Ceny energií dále porostou
Když si pořídíte dům, kde hodně protopíte, možná jeho cena bude na počátku nižší, ale 

a) náklady na provoz se budou neustále zvyšovat, jak porostou ceny energií 
b) dům se Vám bude hůře prodávat, pokud by jste potřebovali
Ekologický faktor
Možná nesouhlasíte s výstavbou další jaderné elektrárny. Pokud by každý nový dům měl energetickou náročnost na vytápění v úrovni nízkoenergetického standardu (pod 50 kWh/m2 a rok) byla by spotřeba energií mnoho násobně nižší a musel by se hledat nový argument pro výstavbu nové jaderné elektrárny

Jak může vypadat vaše dřevostavba? ::

        

Celá dřevostavba se realizuje pomocí systému „two by four“ montována přímo na místě stavby. To je nesporná výhoda. Realizace  hrubé stavby běžného domu (do zastavěné ploch 100 m2) trvá 14 - 21 dní. Z fošnových trámků KVH je sestavena nosná konstrukce, která se vyztuží sádrovláknitými deskami nebo případně OSB deskami. Veškeré spoje se řeší pomocí hřebíků, šroubů nebo ocelových spon. Mezi trámky a opláštěním vznikne dutina, která se vyplňuje izolací. Minerální vatou v tloušťce profilu. (tedy v případě trámku šířky 160 mm je výplň izolace 160 mm) Stropy se v systému „two by four“ konstruují podobně. Znovu se sestaví základ z fošnových profilů a ten se vyplní deskami na bázi dřeva. Protože montáž systémem „two by four“ probíhá, přímo v místě stavby domu, umožňuje kontrolovat celý průběh konstrukce. Na staveništi také probíhají veškeré přípravy jednotlivých dílů a částí. Nevzniká tak nárok na zajištění objemné nákladní dopravy. Další výhodou je, že není náročnot na veliké předfinancovánbí výstavby. Je tak plynulejší tok peněz. Systém „two by four“ je nesmírně variabilní a veškeré změny či úpravy lze provádět přímo při konstrukci. Než dojde k vestavění tepelné izolace, tak je celý proces konstrukce velmi dobře kontrolovatelný a to se týká i všech instalací a rozvodů. To také umožňuje rychlejší a jednodušší pozdější zásah při případných změnách v konstrukci dřevostavby. Neméně důležitý je ten fakt, že možnost prakticky stálé kontroly provádění stavby vede k velké přesnosti a kázni při montáži. Jako každý stavební systém tak i tento má určitou nevýhodu a tou je menší rychlost stavby než u systému z prefabrikovaných panelů. Tato skutečnost je ale vykompenzovaná skutečností, že nemusíte čekat a přizpůsobovat se kapacitě fabriky.
Dále podporujeme difuzně uzavřenou konstrukci. Tedy konstrukci obvodového pláště takovou, kdy vlhkost z provozu domu se nepouští do konstrukce přes parotěsnou fólii.

KVH profil

KVH profil = masivní konstrukční dřevo
Jedná se o pohledový konstrukční hoblovaný hranol. Vlhkost dřeva KVH hranolu: 15 %, nejvýše ale 18 %. Výroba prostřednictvím silných spojů jednotlivých dílčích kusů v délce do 13 metrů. Proto používána pouze metoda klínového spoje. Pro konstrukční hranoly KVH se vybírá vysoce kvalitní, jehličnaté dřevo zejména smrkové.
Přísné podmínky pro výběr dřeva:  Pro jednotlivé konstrukční hranoly nebo lamely je vybráno středová část kmene, přičemž podélný řez je veden středem nebo poblíž středu. Pečlivým vizuálním i strojovým výběrem jsou vyloučeny nebo odstraněny vady, které by byly na překážku kvalitě mechanicko-fyzikálních případně i pohledových vlastností konstrukčních hranolů. Tato kvalita je rozhodující pro výsledný estetický i technický efekt konstrukčních hranolů. V důsledku výběru nedochází k výsušným trhlinám, kroucení a dalším degradacím dřeva, které se můžou projevit i na opláštění konstrukce nebo pohledových částí konstrukčních hranolů. 

Historie systému dřevostaveb  two – by - four:

Již podle anglického názvu „two by four“ lze usuzovat na původ stavebního systému. Pro stavbu svých obydlí jej využívali kanadští a američtí osadníci v polovině 19. století. Systém je tedy velmi dobře prověřen, samozřejmě, v dnešní době zmodernizován pro využití v současných dřevostavbách. Celý stavební systém „two by four“ je založen na konstrukci z sušených a ohoblovaných fošnových profilů různých délek a šířek. Fošny mají jednotnou tloušťku o velikosti 2 x 4 palce (38 x 89 mm). Odtud je také odvozen název „two by four“ neboli 2 x 4. Je pravdou, že se v současné době používají u stavebního systému „two by four“ i jiné tloušťky fošnových profilů, nejvíce 2 x 6 palců (38 x 140 mm), jen snad by ona různorodost měla být co možná nejmenší, protože na tom je založen celý

Uložit

Uložit